Ce rol joaca materialele plastice și geogrilele în dezvoltarea durabila?

De Andrew Lees, în 02.07.2021 05:02:53

Ce rol joaca materialele plastice și geogrilele în dezvoltarea durabila?

Recent, președintele Joe Biden a găzduit un Summit virtual al liderilor cu privire la clima - ca dovadă, dacă este necesar, că sustenabilitatea continuă să fie o problemă cheie în toate domeniile din întreaga lume. Summitul s-a axat pe reducerea emisiilor, precum și pe o serie de alte probleme globale care au un impact asupra schimbărilor climatice de astăzi (și a celor viitoare). Una dintre preocupările majore din sectorul construcțiilor, de exemplu, este utilizarea resurselor neregenerabile, inclusiv a agregatelor, iar un alt accent s-a pus pe materialele plastice. Cele două chestiuni sunt strâns legate mai mult decât isi dau seama oamenii.

Dezavantajul materialelor plastice

Materialele plastice, așa cum le știm, sunt utilizate de aproximativ 100 de ani si foarte puține dintre ele sunt capabile să finalizeze procesul natural de degradare, datorită structurii lor chimice. În ultimii 70 de ani, aproximativ 6,3 miliarde de tone de plastic au fost produse în întreaga lume, doar 20% din acestea fiind reciclate sau incinerate. În consecință, volume mari de deșeuri din plastic au pătruns în mediul înconjurător iar acest lucru are impact asupra ecosistemelor, adăugand si alte preocupări cheie privind durabilitatea. Materialele plastice de unică folosință și cele care vor fi în cele din urmă aruncate, pot fi văzute într-adevăr ca având un dezavantaj semnificativ.

În apărarea materialelor geosintetice din plastic

Este ironic atunci ca o singură familie de produse din plastic - materialele geosintetice - să fie orientata atât de mult in directia protejarii mediului. Materialele geosintetice au fost utilizate în construcția de proiecte de infrastructură de peste cincizeci de ani: prelungesc durata de exploatare rutieră și conservă resursele de apă, reduc la minimum dislocările de teren, controlează eroziunea pamantului și protejează apele subterane. De asemenea, reduc excavarea in situ și relocarea pamantului, reduc necesitatea de a transporta volume mari de materiale, facilitează construcția mai simplă și mai rapidă, extind durata de viață a proiectului de infrastructura și reduc cerințele de întreținere.

Beverley TVAlue
Geogrilele Tensar au contribuit la reducerea cu 40% a amprentei de carbon la lucrările de tratare a apelor uzate din Beverley

Geogrile: Conditii

Pe lângă multiplele utilizări, acestea aduc beneficii sporite pentru mediu, intrucat implică reducerea agregatului necesar pentru proiectele rutiere și feroviare deoarece acesta este foarte scump din punct de vedere ecologic (in ceea ce priveste sapatura, transportul si punerea in opera). Geogrilele au fost inventate la sfârșitul anilor 1970 și pot reduce considerabil utilizarea agregatelor , reducand la minimum impactul asupra mediului. Geogrilele pot reduce necesitatea unor astfel de cantități de agregat în construcții - în special în construcția de drumuri.

Geogrile: Beneficii generale

Geogrilele pot asigura economii semnificative de costuri in execuție: ele reduc cantitatea de lucrări de terasamente, scurtează durata de construcție și îmbunătățesc performanțele pe termen lung, necesitând mai putine reparații și întreruperi asociate. O geogrilă adecvată utilizată la un proiect bine conceput de structuri de sprijin din pamant sau la drumuri va combina utilizarea materialului plastic cu o cantitate minimă de resurse (cum ar fi agregate, beton sau asfalt) pentru a susține durata de viață maximă a oricărei structuri. Tensar demonstrează în mod obișnuit acest lucru cu aplicațiile sale, oferind analize valorice și geogrile foarte eficiente.

Green Park Academy Site Aerial View 2 (3)
Metoda Tensar T-Value ia in considerare avantajele depline ale stabilizării cu geogrile care a contribuit la realizarea unor reduceri de 50% a emisiilor de carbon la Green Park Primary Academy.

Geogrile: Avantaje specifice

Pentru a reveni la exemplul construcției imbracamintii rutiere, cantitatea de materiale din stratul de acoperire - de obicei agregate sau pamanturi stabilizate cu ciment - poate fi redusă prin includerea geogrilei Tensar. Acest lucru înseamnă un impact mai mic asupra producției, mai puține emisii și mai puțină nevoie de reparare și întreținere a suprafețelor în timp: rezulta din nou minimizarea impactului asupra mediului. Incorporarea geogrilei Tensar în stratul de bază al unui drum permite, de asemenea, o reducere a grosimii necesare. În acest fel, geogrilele pot întări și rigidiza straturile de agregate compactate într-o asemenea măsură încât au o capacitate portanta mai bună decât straturile de două ori mai groase construite numai cu agregate.

Pentru a reitera - Ce rol pot juca materialele plastice și geogrile în dezvoltarea durabila?

Materialele plastice se încadrează în mai multe categorii: unele ne poluează mediul și vor cauza probleme ecologice pentru viitor. Altele - cum ar fi geosinteticele - sunt mai mult o soluție decât o problemă; produse și utilizate corect, reprezinta o cale durabilă de urmat care trebuie luată în considerare în viitoarele proiecte, în toate domeniile.

Surse:
www.geosyntheticssociety.org
U.S Geological Survey
The Economist 3 March 2018

Commentaires